MEDEWERKERS: De ARG is op zoek naar mensen die het gedachtegoed en de doelstelling van de stichting ondersteunen willen met daden. Als medewerker bent uit belangeloos verbonden aan de ARG en maakt daarin deel uit van de stichtingsstructuur. U kunt zich opgeven voor een van de commissies of anderzijds uw wensen kenbaar maken. Als medewerker heeft u te maken met de spelregels van ons huishoudelijk reglement.  VACATURES: De stichting heeft plek voor enthousiaste vrijwilligers in diverse functies. Als vrijwilliger neemt u geen deel aan de stichtingsstructuur. U kunt conform de richtlijnen van de NOV  (Nederlandse Organisatie voor Vrijwilligers) kiezen voor de uitvoering van een omschreven functie.  - Per direct is er een functie beschikbaar van “evenementen coördinator”, die verant-  woordelijk zal zijn voor het organiseren, begeleiden en afwikkelen van evenementen  aangegeven door het stichtingsbestuur. De aanstelling geschiedt conform de richtlijnen van  de Nederlandse Organisatie van Vrijwilligers met een proeftijd van een jaar. Kandidaten  dienen te beschikken over organisatorische en communicatieve vaardigheden.  Voor inlichtingen en reacties neem dan even contact met ons op.  MATERIAAL: Erfgoedmateriaal: Veel historisch materiaal gerelateerd aan de oorlogsjaren of de militaire tijd raakt verloren omdat houders dit simpel weggooien. Foto’s, onderdelen, papieren en documenten raken hun historisch kader onherstelbaar kwijt. De ARG doet een oproep dit erfgoedmateriaal ter beschikking van de stichting te stellen. Voor vragen/inlichtingen neem dan even contact met ons op...     Foto’s: Stichting ARG 1940-1945         De stichting is op zoek naar     Medewerker aan het woord:  Mijn leven bij de ARG     Hoe ik er toe gekomen ben om  vrijwilliger te worden?  Het begon ongeveer 27 jaar  geleden, ik was vakantie op  Texel toen mijn neef Bram van  Dijk binnenvoer met zijn boot  de TX52 aan de kade van  Oudeschild.  Op het dek van zijn boot lag  een stukje van een stermotor.  Een cylinderkop met de uitlaat  er nog aan vast. lees verder.............